Przejdź do treści

Zwyczaje kolędowania w okresie od Bożego Narodzenia do Trzech Króli (mapa 51a) / The custom of paying a visit between Christmas and Three Kinga Day

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Zwyczaje kolędowania w okresie od Bożego Narodzenia do Trzech Króli (mapa 51a) / The custom of paying a visit between Christmas and Three Kinga Day

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy doroczne ; Boże Narodzenie ; grupy obrzędowe ; kolędnicy ; Trzech Króli

Opis

mapa ukazuje zwyczaje kolędowania w okresie od Bożego Narodzenia do Trzech Króli ; zawarto na niej następujące informacje: Współdziałanie społeczne III. W obrzędach dorocznych. Czy obdarowuje się, a jeśli tak to czym? Kolędników, chodzących po dyngusie, z gaikiem i marzanną, z kurkiem, z niedźwiedziem, po szczodrakach? 1 – kolędnicy, 2 – inne (zob. mapa 51b), 3 – brak informacji, 4 – brak tradycji.

Uwaga:
-wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości. 

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 276 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0535_01>

Zasięg

ogólnopolski