Przejdź do treści

Współdziałanie społeczne w obrzędowości zapustnej i śródpostnej: obdarowywanie grup przebierańców / Customs belonging to carnival and mid-Lent rituals: providing gifts for groups in fancy-dresses (mapa 55)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Współdziałanie społeczne w obrzędowości zapustnej i śródpostnej: obdarowywanie grup przebierańców / Customs belonging to carnival and mid-Lent rituals: providing gifts for groups in fancy-dresses (mapa 55)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy doroczne ; karnawał ; grupy obrzędowe ; Wielki Post ; półpoście ; elementy obrzędu ; akcesoria rytualne ; dar

Opis

mapa ukazuje współdziałanie społeczne w obrzędowości zapustnej i śródpostnej: obdarowywanie grup przebierańców ; zawarto na niej następujące informacje: Współdziałanie społeczne III. W obrzędach dorocznych. Czy obdarowuje się, a jeśli tak to czym? Kolędników, chodzących po dyngusie, z gaikiem i marzanną, z kurkiem, z niedźwiedziem, po szczodrakach? 1 – jedzeniem, 2 – alkoholem, 3 – pieniędzmi, 4 – brak informacji, 5 – brak tradycji (zob. też mapę 54).

Uwaga:
-wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości. 

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 288 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0540_01>

Zasięg

ogólnopolski