Przejdź do treści

Fotografia PAE/F/28.31.V/1057.64.21/01 - Głuchów / Stary Głuchów (ok. Chmielnika) - koryto

Tytuł

Fotografia PAE/F/28.31.V/1057.64.21/01 - Głuchów / Stary Głuchów (ok. Chmielnika) - koryto

Temat

kultura materialna ; hodowla zwierząt ; odżywianie ; podawanie ; pojenie ; naczynia ; koryto ; 1964 ; Głuchów / Stary Głuchów (ok. Chmielnika)

Opis

fotografia przedstawia drewniane koryto

Uwaga:
Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 27 listopada 1968 oraz pieczątka "Archiwum Materiałów PAE" nr inw. 1806

Twórca

Kuśmierek, Józef

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Prawa

utwór nie jest chroniony prawem autorskim

Powiązanie

kolekcja fotografii terenowych Polskiego Atlasu Etnograficznego (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_F_28.31.V_1057.64.21_01>

Zasięg

Głuchów / Stary Głuchów (ok. Chmielnika) (sygnatura PAE: 28.31.V)

Mapy