Przejdź do treści

Relikty używania wołów i krów jako siły pociągowej w latach 1950-1954 / Relics of ox and cow usage as tractive force in 1950-1954 (mapa 18, karta IX)

Tytuł

Relikty używania wołów i krów jako siły pociągowej w latach 1950-1954 / Relics of ox and cow usage as tractive force in 1950-1954 (mapa 18, karta IX)

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport zwierzęcy ; transport pociągowy ; transport wołowy

Opis

mapa ukazuje relikty używania wołów i krów jako siły pociągowej w latach 1950-1954 ; zawarto na niej następujące informacje: Stwierdzono używanie wołów lub krów do orki lub transportu. 1 - w okresie 1950-1954 r., 2 - używanie wołów jako zwierząt pociągowych, 3 - używanie krów jako zwierząt pociągowych, 4 - nie stwierdzono używania wołów ani krów do orki lub transportu w okresie 1950-1954 r.

Twórca

Pudło, Kazimierz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0035_01>

Zasięg

ogólnopolski