Plakat.jpg Program konferencji.pdf

Program konferencji

W dniu 22 listopada 2017 roku w Cieszynie w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się krajowa konferencja pt. (Post)Dziedzictwo kulturowe Europy środkowej. „Polski Atlas Etnograficzny - opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I (podsumowanie projektu). Zebranych gości przywitali kolejno dr hab. Andrzej Kasperek (Prodziekan ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego) oraz  dr hab. prof. UŚ Maciej Kurcz  (Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii  Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego).  
 

Idea konferencji

Pomysł zorganizowania konferencji wiąże się z funkcjonowaniem w cieszyńskich strukturach uniwersyteckich jedynego w Polsce ośrodka badań atlasowych - Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego i realizowanego w jej ramach projektu badawczego, dotyczącego opracowania spójnej, syntetycznej, cyfrowej kilkunastotysięcznej kolekcji atlasowej, obejmującej mapy, dokumentację fotograficzną oraz unikatowe ankiety z zielnikami.

Tematyka konferencji:

W programie konferencji zaplanowano sesję plenarną złożoną z dwóch części. Część I zatytułowana Mapowanie zjawisk kultury - interpretacje i perspektywy badawcze moderowana była przez dr hab. em. prof. UŚ Zygmunta Kłodnickiego, część II noszącą tytuł Ochrona, rewitalizacja i popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego) prowadziła PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc. Po sesji plenarnej obrady przeniosły się do dwóch równoległych sekcjach tematycznych, moderowanych przez dr hab. Grzegorza Studnickiego (sekcja I: Dziedzictwo kulturowe pogranicza - kontynuacja czy zmiana?) i dr Agnieszkę Pieńczak i dr Magdalenę Szalbot (sekcja II: Strategie i działania instytucji promujących dziedzictwo kulturowe).
 
Konferencji towarzyszyła również wystawa fotograficzna pt.  Wieś polska lat 60. XX wieku w obiektywie etnologa, przygotowana przez  pracowników cieszyńskiego IEiAK (dr Agnieszka Pieńczak, dr Magdalena Szalbot, dr hab. Grzegorz Studnicki) oraz studentów II i III roku cieszyńskiej etnologii, poprzedzona zwiedzaniem Pracowni Digitalizacyjnej Polskiego Atlasu Etnograficznego (sala 119).
 

Organizatorzy:

  • Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • cieszyński oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
  • Polski Instytut Antropologii

Komitet Organizacyjny:

  • dr hab. prof. UŚ Maciej Kurcz (Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ)
  • dr Agnieszka Pieńczak (sekretarz konferencji)
  • dr Magdalena Szalbot (sekretarz konferencji)