Przejdź do treści

Sierpy ząbkowane i gładkie. Zasięg sierpów ząbkowanych i gładkich, w związku z ich funkcją, na podstawie badań terenowych w 1953-54 r. (Stan z 1953 i 1954 r.) / Sickles notched and smooth. Distribution of notched and smooth sickles in connection with their function on the basis of field studies made in 1953-1954 (mapa 8)

Tytuł

Sierpy ząbkowane i gładkie. Zasięg sierpów ząbkowanych i gładkich, w związku z ich funkcją, na podstawie badań terenowych w 1953-54 r. (Stan z 1953 i 1954 r.) / Sickles notched and smooth. Distribution of notched and smooth sickles in connection with their function on the basis of field studies made in 1953-1954 (mapa 8)

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia żniwne ; sierp ; sierp ząbkowany ; sierp gładki ; badania terenowe 1953-1954

Opis

mapa ukazuje zasięg występowania sierpów ząbkowanych i gładkich ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - sierp ząbkowany służący sporadycznie do sprzętu zbóż (obok kosy, kosiarek). Jest też używany do ścinania trawy i chwastów, 2 - sierp gładki, służący tylko do ścinania traw i chwastów (obok kosy, kosiarki i żniwiarki). Służy też sporadycznie przy żniwach do podbierania pokosu, 3 - przeniesienia sierpów ząbkowanych po II wojnie światowej (znak dolny niepełny), 4 - znak górny niepełny oznacza, że dana forma zjawiska jest we wsi uboczna, rzadka

Twórca

Nasz, Adolf ; Pawłowska, Jadwiga

Źródło

Gajek Józef (red.), Polski atlas etnograficzny. Zeszyt próbny. Warszawa 1958, syg. <PAE/AE/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1958

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0008_01>

Zasięg

ogólnopolski