Przejdź do treści

Formy cepów. Występowanie trzech głównych form cepów na podstawie badań terenowych w 1953 i 1954 r. oraz dawniejszych danych (zasięgi z 1953 i 1954 r.) / Types of flails. Incidence of the three main types of flail, data obtained from field studies carried out in 1953 and 1954 and also from other sources (mapa 9)

Tytuł

Formy cepów. Występowanie trzech głównych form cepów na podstawie badań terenowych w 1953 i 1954 r. oraz dawniejszych danych (zasięgi z 1953 i 1954 r.) / Types of flails. Incidence of the three main types of flail, data obtained from field studies carried out in 1953 and 1954 and also from other sources (mapa 9)

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do młócenia i czyszczenia ziarna ; cep ; cep kapicowy ; cep gązewkowy ; badania terenowe 1953-1954

Opis

mapa ukazuje formy i występowanie cepów kapicowych, gązewkowych i innych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Cepy kapicowe. 1 - z dwoma kapicami ze skóry (kapica na dzierżaku jest stosunkowo szerokim i miękkim pasem skóry), 2 - ze skórzaną kapicą na bijaku, z drewnianym pałączkiem na dzierżaku, 3 - ze skórzaną kapicą na bijaku, ze skórzanym (z bykowca) pałączkiem na dzierżaku. B. Cepy gązewkowe - przy których bijak z dzierżakiem łączy skórzany pierścień (gązwa) przywiązany do dzierżaka i bijaka skórzanymi trokami. C. Zasięgi niektórych innych cech cepów. 1a - pojedyncze zacięcia dzierżaków, 1b - okrągły, rzadziej wieloboczny przekrój bijaków lekkich, 2a - podwójne zacięcia dzierżaków, 2b - przekroje czworokątne lub owalne bijaków ciężkich, 3 - najdalszy zachodni, zwarty zasięg dzierżaków z pojedynczym zacięciem i lekkim bijakiem, 4 - najdalszy wschodni, zwarty zasięg dzierżaków z podwójnym zacięciem i ciężkim bijakiem. D. Występowanie dwu lub więcej form danego wytworu w jednej wsi
- znak górny, niepełny oznacza, że dana forma wytworu jest we wsi uboczna, rzadsza, 
- znak dolny, niepełny oznacza, że zjawisko jest we wsi nowsze, przybyło z falą osadniczą po II wojnie światowej

Twórca

Gajek, Józef ; Staszczakówna, Zofia

Źródło

Polski atlas etnograficzny. Zeszyt próbny. Red. Józef Gajek. Wrocław 1958, syg. <PAE/AE/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1958

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0009_01>

Zasięg

ogólnopolski