Przejdź do treści

Zastosowanie miary łokciowej, II / The application of an elbow measure, II (mapa 50)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Zastosowanie miary łokciowej, II / The application of an elbow measure, II (mapa 50)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; miara ; miara łokciowa

Opis

mapa ukazuje zastosowanie miary łokciowej ; zawarto na niej następujące informacje: Jak mierzyli i co na łokcie? Miarę łokciową wykorzystywano w: 1 –  budownictwie, 2 – do pomiaru ziemi, 3 – do mierzenia wełny, 4 – do mierzenia kiełbasy, 5 – brak konkretnego przeznaczenia, 6 – brak tradycji, 7 – brak odpowiedzi.

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 290 ; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0471_01>

Zasięg

ogólnopolski