Przejdź do treści

Zastosowanie miary siągowej / The application of „siąg” measure (mapa 51)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Zastosowanie miary siągowej / The application of „siąg” measure (mapa 51)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; rzemiosło ; krawiectwo ; miara ; miara siągowa

Opis

mapa ukazuje zastosowanie miary siągowej ; zawarto na niej następujące informacje: Jak mierzyli i co na siągi? Miarę siągową wykorzystywano do pomiaru: 1 – drewna, 2 – kamieni, 3 – zboża, 4 – ziemi (ew. torfu), 5 – budynków, 6 – kijów, 7 – słomy, 8 – materiału (np. płótna), 9 – brak konkretnego przeznaczena, 10 - brak tradycji, 11 – brak odpowiedzi.

Uwaga:
- w legendzie mapy załączonej do karty winno być w pkt. 9 – brak konkretnego przeznaczenia, w pkt. 10 - brak tradycji, w pkt. 11 – brak odpowiedzi.

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 294 ; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0472_01>

Zasięg

ogólnopolski