Przejdź do treści

Występowanie spichrzy jako oddzielnych budynków. Mapa występowania w gospodarstwach chłopskich spichrzy jako osobnych budynków, służących do przechowywania zboża, z uwzględnieniem ważniejszych nazw gwarowych, na podstawie badań terenowych z 1955 r. oraz innych źródeł / Incidence of granaries as separate buildings. Peasant holdings with separate buildings-granaries used for storing grain and their most important dialect names. Based on field studies conducted in 1955 and other sources (mapa 14)

Tytuł

Występowanie spichrzy jako oddzielnych budynków. Mapa występowania w gospodarstwach chłopskich spichrzy jako osobnych budynków, służących do przechowywania zboża, z uwzględnieniem ważniejszych nazw gwarowych, na podstawie badań terenowych z 1955 r. oraz innych źródeł / Incidence of granaries as separate buildings. Peasant holdings with separate buildings-granaries used for storing grain and their most important dialect names. Based on field studies conducted in 1955 and other sources (mapa 14)

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek gospodarczy ; spichrz ; badania terenowe 1955 ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie spichrzy jako oddzielnych budynków ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - stwierdzono istnienie spichrzy w okresie po I wojnie światowej do czasu badań tj. do 1955 r. (dane z badań terenowych i literatury), 2 - stwierdzono istnienie spichrzy przed I wojną światową (dane z literatury z lat 1900-1914), 3 - stwierdzono istnienie spichrzy na podstawie literatury sprzed 1900 r., 4 - nie stwierdzono istnienia spichrzy w czasie badań terenowych w 1955 r. ani w literaturze, 5 - obszar występowania nazwy świreń i pokrewnych form (świrń, świronek, świrenek), 6 - obszar, na którym strierdzono występowanie nazwy sypnia i form pokrewnych (sypka, sypaniec, sypnia), 7 - stwierdzono występowanie nazwy sułek i form pokrewnych (sołek), 8 - na niezakreskowanym obszarze powszechnie występuje nazwa spichrz lub formy pokrewne

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. Zeszyt próbny. Red. Józef Gajek. Wrocław 1958, syg. <PAE/AE/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1958

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0014_01>

Zasięg

ogólnopolski