Przejdź do treści

Przechowywanie wymłóconego zboża. Występowanie zwyczaju przechowywania ziarna na strychach, wyżkach mieszkalnego domu, w gospodarstwach chłopskich, na podstawie badań terenowych z 1955 r. oraz innych źródeł / Storage of threshed grain. Incidence of storing grain in lofts, attics and garrets of dwelling houses on peasant holdings, based on field studies made in 1955 and on other sources (mapa 15)

Tytuł

Przechowywanie wymłóconego zboża. Występowanie zwyczaju przechowywania ziarna na strychach, wyżkach mieszkalnego domu, w gospodarstwach chłopskich, na podstawie badań terenowych z 1955 r. oraz innych źródeł / Storage of threshed grain. Incidence of storing grain in lofts, attics and garrets of dwelling houses on peasant holdings, based on field studies made in 1955 and on other sources (mapa 15)

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; strych ; badania terenowe 1955 ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie zwyczaju przechowywania wymłóconego zboża ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - zwyczaj przechowywania ziarna na strychach jest: 1 - powszechny lub wyłączny, 2 - występuje mniej więcej równorzędnie z innymi sposobami, 3 - jest rzadkim zjawiskiem, 4 - zwyczaj przechowywania ziarna na strychach nie jest znany

Twórca

Meysnerówna/ Rostworowska Magdalena

Źródło

Polski atlas etnograficzny. Zeszyt próbny. Red. Józef Gajek. Wrocław 1958, syg. <PAE/AE/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1958

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0015_01>

Zasięg

ogólnopolski