Przejdź do treści

Współdziałanie społeczne w obrzędzie pogrzebowym: pomoc w przygotowaniu nieboszczyka do pogrzebu / Social cooperation in a funeral ritual: help with the preparing the corpse for the funeral (a map created on the basis of additional information) (mapa 48)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-2002]

Tytuł

Współdziałanie społeczne w obrzędzie pogrzebowym: pomoc w przygotowaniu nieboszczyka do pogrzebu / Social cooperation in a funeral ritual: help with the preparing the corpse for the funeral (a map created on the basis of additional information) (mapa 48)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-2002]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; mycie zmarłego ; czuwanie przy zmarłym ; wyprowadzanie zmarłego z domu

Opis

mapa ukazuje współdziałanie społeczne w obrzędzie pogrzebowym: pomoc w przygotowaniu nieboszczyka do pogrzebu ; zawarto na niej następujące informacje: Współdziałanie społeczne w obrzędzie pogrzebowym: Czy ma miejsce zwyczaj znoszenia potraw na ucztę pogrzebową – stypę? Czy wykonują jakieś prace związane z trumną lub pochówkiem – np. koledzy wynoszą nieboszczyka na plecach, kopią grób, itp.? [...] 63. a) Czy istnieją wypadki, że zmarłego przenosi się na cmentarz na barkach? Na noszach?: 1) w jakich warunkach się to zdarza? 2) kto wówczas bierze w tym udział? 1 – mycie i ubieranie nieboszczyka, 2 – uczestnictwo w „pustych nocach”, 3 – modlitwa i śpiew przy nieboszczyku, 4 – przygotowanie izby, w której wystawiono trumnę za zmarłym, 5 – inne, 6 – brak informacji.

Uwaga:
-wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości,
- na mapie uwzględniono dane tylko z tych wsi, w których przeprowadzono badania według obu kwestionariuszy (kwestionariusz PAE nr 8 i 12),
- mapę opracowano w oparciu o wypowiedzi spontaniczne.

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 262 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0532_01>

Zasięg

ogólnopolski