Przejdź do treści

Współdziałanie społeczne w obrzędzie pogrzebowym: pomoc związana z trumną i w pracach związanych z pogrzebem (mapa 49) / Social cooperation in a funeral ritual: help provided in connection with the coffin and with preparing the ceremony

[na podstawie badań PAE z lat 1969-2002]

Tytuł

Współdziałanie społeczne w obrzędzie pogrzebowym: pomoc związana z trumną i w pracach związanych z pogrzebem (mapa 49) / Social cooperation in a funeral ritual: help provided in connection with the coffin and with preparing the ceremony

[na podstawie badań PAE z lat 1969-2002]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; wyprowadzanie zmarłego z domu ; pogrzeb ; obrzędy towarzyszące grzebaniu zmarłego

Opis

mapa ukazuje współdziałanie społeczne w obrzędzie pogrzebowym: pomoc związana z trumną i w pracach związanych z pogrzebem ; zawarto na niej następujące informacje: Współdziałanie społeczne w obrzędzie pogrzebowym […] Czy wykonują jakieś prace związane z trumną i pochówkiem – np. koledzy wynoszą nieboszczyka na plecach, kopią grób, itp.? [...] 63. a) Czy istnieją wypadki, że zmarłego przenosi się na cmentarz na barkach? Na noszach?: 1) w jakich warunkach się to zdarza? 2) kto wówczas bierze w tym udział?  1 – wynoszenie trumny, 2 – kopanie grobu, 3 – robienie trumny, 4 – dawanie desek na trumnę, 5 – pomoc przy kupnie trumny, 6 – pomoc w sprawach organizacyjnych, 7 – inne, 8 – brak informacji, 9 – brak tradycji.

Uwaga:
-wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości. 

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 264 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0533_01>

Zasięg

ogólnopolski