Przejdź do treści

Współdziałanie społeczne w obrzędzie pogrzebowym: przynoszenie potraw na ucztę pogrzebową i pomoc w organizowaniu stypy / Social cooperation in a funeral ritual: bringing dishes for and helping with organising the post-funeral reception (mapa 50)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Współdziałanie społeczne w obrzędzie pogrzebowym: przynoszenie potraw na ucztę pogrzebową i pomoc w organizowaniu stypy / Social cooperation in a funeral ritual: bringing dishes for and helping with organising the post-funeral reception (mapa 50)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; elementy obrzędu ; uczta ; stypa

Opis

mapa ukazuje współdziałanie społeczne w obrzędzie pogrzebowym: przynoszenie potraw na ucztę pogrzebową i pomoc w organizowaniu stypy ; zawarto na niej następujące informacje: Współdziałanie społeczne w obrzędzie pogrzebowym […] Czy ma miejsce zwyczaj znoszenia potraw na ucztę pogrzebową – stypę? 1 – przynoszenie potraw i (lub) produktów, 2 – pomoc przy organizowaniu, 3 – przygotowanie potraw, 4 – brak informacji, 5 – brak tradycji.

Uwaga:
-wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości. 

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 269 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0534_01>

Zasięg

ogólnopolski