Przejdź do treści

Zwyczajowe terminy urządzania zaręczyn / Customary time for arranging the engagement ceremony (mapa 19)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Tytuł

Zwyczajowe terminy urządzania zaręczyn / Customary time for arranging the engagement ceremony (mapa 19)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; zaręczyny ; elementy obrzędu ; czas ; pory dnia ; poniedziałek ; wtorek ; środa ; czwartek ; sobota ; niedziela

Opis

mapa ukazuje zwyczajowe terminy urządzania zaręczyn ; zawarto na niej następujące informacje: 23. Czy istnieją lub istniały nakazy i zakazy udawania się w swaty w określonych porach (pomyślnych i niepomyślnych): a) dni tygodnia, b) miesiące?, c) pory dnia, d) w okresie kwadry księżyca? 32. Czy istnieją lub istniały przeciwskazania zawierania zaręczyn w określone dni tygodnia, w określonym miesiącu? lub w kwadrze miesiąca, względnie w święta doroczne. Zbadać jakie motywy leżą u podstaw takich działań? Na zaręczyny udawano się: 1 – w sobotę, 2 – w niedzielę, 3 – w poniedziałek, 4 – we wtorek, 5 – w środę, 6 – w czwartek, 7 – inne odpowiedzi (zob. komentarz do mapy), 8 – brak tradycji, 9 – brak odpowiedzi.

Uwaga:
-mapa dotyczy stanu zjawiska w czasie prowadzenia badań terenowych (lata 70. XX wieku),
- znaki 3 i 4 w czarnym kółku oznaczają, że zjawisko występowało w przeszłości,
-punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Źródło

Anna Drożdż : Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 1 : Od zalotów do ślubu cywilnego. Wrocław : Cieszyn 2004, s. 138 ; syg. <PAE/KOM/9/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0564_01>

Zasięg

ogólnopolski