Przejdź do treści

Zwyczaj urządzania zaręczyn jako odrębnego aktu w obrzędowości weselnej / Custom of organising engagement as a separate element of wedding rituals (mapa 18)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Tytuł

Zwyczaj urządzania zaręczyn jako odrębnego aktu w obrzędowości weselnej / Custom of organising engagement as a separate element of wedding rituals (mapa 18)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; zaręczyny

Opis

mapa ukazuje zwyczaj urządzania zaręczyn jako odrębnego aktu w obrzędowości weselnej ; zawarto na niej następujące informacje: 29. Czy we wsi istnieje jeszcze zwyczaj zawierania zaręczyn? a jeżeli tak, jak nazywają partnerów [...] Czy zaręczyny następowały w jakiś czas potem, po zmówinach? 1 – zaręczyny stanowiły odrębny akt w obrzędowości weselnej, 2 – zaręczyny były równoczesne ze swatami lub zmówinami, 3 – brak tradycji, 4 – brak odpowiedzi.

Uwaga:
-mapa dotyczy stanu zjawiska w czasie prowadzenia badań terenowych (lata 70. XX wieku) - w celu stwierdzenia chronologii należy jednak porównać ją z mapą 1, gdzie zaznaczono istnienie i zanik zjawiska,
-punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Źródło

Anna Drożdż : Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 1 : Od zalotów do ślubu cywilnego. Wrocław : Cieszyn 2004, s. 130 ; syg. <PAE/KOM/9/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0563_01>

Zasięg

ogólnopolski