Przejdź do treści

Określenie odmowy używane podczas swatów / Terms describing  rejection during matchmaking (mapa 17)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Tytuł

Określenie odmowy używane podczas swatów / Terms describing  rejection during matchmaking (mapa 17)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; swaty ; znaki odmowy

Opis

mapa ukazuje występowanie określeń odmowy używane podczas swatów; zawarto na niej następujące informacje: 26. W niektórych miejscowościach literatura odnotowuje: a) "targi przedślubne", b) lub tak zwane "oględziny" ("wyglądy"). Zbadać, czy terminy te (nazwy) są lub były we wsi znane oraz opisać - na czym zwyczaj ten polegał, a więc kto brał w nim udział, w jakich okolicznościach, jaką rolę grał w nich swat? może swatka? 27a. Czy "oględziny" i "swaty", zmówiny to dwa akty równoczesne, czy dwa odrębne, w pewnych odstępach czasu? 28. Jak postępowano i zachowywano się, jakie formuły wygłaszano, gdy wynik tych przetargów był negatywny? Czy podawano wówczas "poczęstne" wyrażające odmowę? Czym częstowano? Czy wypowiadano jakieś formuły słowne? Jeżeli tak, należy je zapisać [...] 1 – „dostać słomiany wianek”, 2 – „dostać grochowy wieniec”, „wianek grochowy”, 3 – „dostać kosza”, 4 – „dostać kipę” (kosza), 5 – „panna usiadła na koszu”, 6 – „dostać arbuza”, 7 – „dostać czarną polewkę”, „szarą polewkę”, 8 – „dostać czerninę”, 9 – „dostać łopatę”, 10 – inne nazwy (zob. komentarz do mapy), 11 – brak tradycji, 12 – brak odpowiedzi.

Uwaga:
-m
apa dotyczy stanu zjawiska w czasie prowadzenia badań terenowych (lata 70. XX wieku),
-punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Źródło

Anna Drożdż : Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 1 : Od zalotów do ślubu cywilnego. Wrocław : Cieszyn 2004, s. 126 ; syg. <PAE/KOM/9/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0562_01> , syg. <PAE_MO_0562_02>

Zasięg

ogólnopolski