Przejdź do treści

Nazwy odwiedzin rodziców w celu przedślubnego obejrzenia gospodarstwa, najczęściej kawalera / Names of pre-nuptial visits by the parents in order to establish material status, most often to a bachelor's house (mapa 16) 

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Tytuł

Nazwy odwiedzin rodziców w celu przedślubnego obejrzenia gospodarstwa, najczęściej kawalera / Names of pre-nuptial visits by the parents in order to establish material status, most often to a bachelor's house (mapa 16) 

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; swaty ; elementy obrzędu ; role obrzędowe ; swat ; oględziny

Opis

mapa ukazuje nazwy odwiedzin rodziców w celu przedślubnego obejrzenia gospodarstwa, najczęściej kawalera ; zawarto na niej następujące informacje: 26. W niektórych miejscowościach literatura odnotowuje: a) "targi przedślubne", b) lub tak zwane "oględziny" ("wyglądy"). Zbadać, czy terminy te (nazwy) są lub były we wsi znane oraz opisać - na czym zwyczaj ten polegał, a więc kto brał w nim udział, w jakich okolicznościach, jaką rolę grał w nich swat? może swatka? 27a. Czy "oględziny" i "swaty", zmówiny to dwa akty równoczesne, czy dwa odrębne, w pewnych odstępach czasu? 1 – „oględziny”, 2 – „oględy”, 3 - „rozglady”, „rozgliady”, 4 – „słęby”, 5 – „osłębiny”, 6 – „opatry” „spatry” (29.18.III, 27.16.VIII), 7 – „opatrowiny”, 8 – „starosty”, 9 – inne nazwy, 10 – zwyczaj jest znany, ale nie posiada konkretnej nazwy, 11 – brak tradycji, 12 – brak odpowiedzi.

Uwaga:
- mapę sporządzono na podstawie materiałów pochodzących z lat 70. XX wieku,
punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski),odnoszące się do czasów przedwojennych.

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Źródło

Anna Drożdż : Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 1 : Od zalotów do ślubu cywilnego. Wrocław : Cieszyn 2004, s. 115 ; syg. <PAE/KOM/9/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0561_01>

Zasięg

ogólnopolski