Przejdź do treści

Ilość przekazywanych zaproszeń na wesele / Number of invitations for a wedding send out (mapa 27)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Tytuł

Ilość przekazywanych zaproszeń na wesele / Number of invitations for a wedding send out (mapa 27)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; zapraszanie gości

Opis

mapa ukazuje ilość przekazywanych zaproszeń na wesele ; zawarto na niej następujące informacje: 50. Ile razy zaprasza się na wesele? Raz? Dwa? Trzy, więcej razy? Jeżeli więcej razy — to czy osoby proszone tylko raz — przychodzą na wesele? Może tylko na ślub? Zbadać jakie są pod tym względem zwyczaje.
Zapraszano: jeden raz, 2 – dwa razy, 3 – trzy i więcej razy, 4 – brak informacji, 5 – brak tradycji.

Uwaga:
-wypełnienie znaku kropką oznacza, że zjawisko występowało w przeszłości,
-punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 1 : Od zalotów do ślubu cywilnego. Wrocław : Cieszyn 2004, s. 199 ; syg. <PAE/KOM/9/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0572_01>

Zasięg

ogólnopolski