Przejdź do treści

Zwyczaj zapraszania wszystkich mieszkańców wsi na wesele / Custom of inviting all the inhabitans of a village to a wedding (mapa 28)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Tytuł

Zwyczaj zapraszania wszystkich mieszkańców wsi na wesele / Custom of inviting all the inhabitans of a village to a wedding (mapa 28)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; zapraszanie gości ; elementy obrzędu ; uczestnicy ; społeczność wioskowa

Opis

mapa ukazuje zwyczaj zapraszania wszystkich mieszkańców wsi na wesele ; zawarto na niej następujące informacje: 44. Czy słyszeli lub pamiętają, żeby dawniej zapraszano całą wieś? Jeśli tak czy tylko bogaci? 1 – zwyczaj istnieje, 2 – brak tradycji, 3 – brak informacji.

Uwaga:
- wypełnienie znaku kropką oznacza, że zjawisko występowało w przeszłości,
punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 1 : Od zalotów do ślubu cywilnego. Wrocław : Cieszyn 2004, s. 207 ; syg. <PAE/KOM/9/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0573_01>

Zasięg

ogólnopolski