Przejdź do treści

Dzień tygodnia, w którym zapraszano na wesele / Day of the week suitable for inviting guests to a wedding (mapa 32)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Tytuł

Dzień tygodnia, w którym zapraszano na wesele / Day of the week suitable for inviting guests to a wedding (mapa 32)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; zapraszanie gości ; elementy obrzędu ; czas ; dni tygodnia ; wtorek ; środa ; czwartek ; piątek ; sobota ; niedziela

Opis

mapa ukazuje dzień tygodnia, w którym zapraszano na wesele ; zawarto na niej następujące informacje: 44. Na jaki czas przed weselem zaprasza się? Czy są wskazania, aby prosić w określonym dniu tygodnia? Zapraszano: 1 – wtorek, 2 – środa, 3 – czwartek, 4 – piątek, 5 – sobota, 6 – niedziela, 7 – inne, 8 – brak informacji, 9 – brak tradycji.

Uwaga:
- wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości, 
- p
ełne kółko oznacza współwystępowanie zwyczaju zapraszania w sobotę i niedzielę,
punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 1 : Od zalotów do ślubu cywilnego. Wrocław : Cieszyn 2004, s. 225 ; syg. <PAE/KOM/9/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0578_01>

Zasięg

ogólnopolski