Przejdź do treści

Zwyczaj zapraszania listownego / Custom of sending written invitations (mapa 33)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Tytuł

Zwyczaj zapraszania listownego / Custom of sending written invitations (mapa 33)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; zapraszanie gości

Opis

mapa ukazuje zwyczaj zapraszania listownego ; zawarto na niej następujące informacje: 43. Czy dawny zwyczaj formalnego spraszania gości jeszcze istnieje, czy też zanikł. Kiedy? Może we wsi jeszcze zwyczajowo proszą, a inni - nie. Od czego to zależy, od zamożności? Postaw ideowych? 1 – wysyłanie drukowanych zaproszeń, 2 – inne formy zapraszania na wesele współwystępujące z zapraszaniem listownym, 3 – brak informacji.

Uwaga:
- wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości,
punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 1 : Od zalotów do ślubu cywilnego. Wrocław : Cieszyn 2004, s. 229 ; syg. <PAE/KOM/9/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0579_01>

Zasięg

ogólnopolski