Przejdź do treści

Zapraszanie przez drużbów lub wybrane osoby na wesele po raz pierwszy / Invitations by best men and other individuals to a wedding for the first time (mapa 35)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz innych źródeł]

Tytuł

Zapraszanie przez drużbów lub wybrane osoby na wesele po raz pierwszy / Invitations by best men and other individuals to a wedding for the first time (mapa 35)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz innych źródeł]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; zapraszanie gości ; elementy obrzędu ; role obrzędowe ; druhna ; drużba ; uczestnicy ; rodzina ; dzieci

Opis

mapa ukazuje zwyczaj zapraszania przez drużbów lub wybrane osoby na wesele po raz pierwszy ; zawarto na niej następujące informacje: 45. Kto zapraszał gości weselnych? Jak go nazywano? Kto mu zlecał zapraszanie? Obchodził wieś pieszo? Objeżdżał konno ? Jak był ubrany — podać szczegół ubrania który określał funkcję takiego proszacza ? na przykład: bukiet kwiatów, rózga? itp. Czy funkcję tę pełnił „rajek"? lub starosta? Marszałek? 47. Czy zdarza się, że zapraszać chodzi para narzeczonych? Czy jest to forma zwyczajowa, czy była i dawniej? Może zależało to od stopnia zamożności? 48. Czy obecnie praktykowany dawniej zwyczaj wysyłania spraszaca utrzymywał się? Jeśli tak, co się zmieniło? W ubiorze, sposobie, oracji itp. 49. Jeśli w.w. zwyczaj zanikł - opisać kto i jak zaprasza teraz?: A. Młoda para? B. Sama młoda lub z druhną? C. Młoda z drużbą i druhną? D. Młody z drużbą i druhną? E. Drużbowie? F. Rodzice młodych? G. Czy osoby zapraszające były (są) częstowane przez zapraszanych? Czym? Gdzie, przed domem, czy w izbie? Zapraszali: 1 – „prosac”, 2 – drużbowie, 3 – drużba, 4 – druhny, 5 – drużbowie i druhny w towarzystwie innych osób, 6 – dzieci, 7 – rodzice lub ktoś z rodziny, 8 – brak informacji, 9 – brak tradycji.

Uwaga:
- wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości, 
- pierworys mapy na podstawie materiałów PAE i literatury wykonała A. Mączyńska (PAE, mapa 547: Zapraszanie przez drużbów lub wybrane osoby na wesele po raz pierwszy),
- dane z materiałów PAE zweryfikowała A. Drożdż (na mapie pominięte zostały inne dane niż te pochodzące ze stałej sieci punktów atlasowych),
- na mapie uwzględniono jedynie informacje pochodzące z literatury XIX-wiecznej (zaznaczone kolorem szarym),
punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Mączyńska, Anna ; Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 1 : Od zalotów do ślubu cywilnego. Wrocław : Cieszyn 2004, s. 248 ; syg. <PAE/KOM/9/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0581_01> , syg. <PAE_MO_0581_02>

Zasięg

ogólnopolski