Przejdź do treści

Nazwa spotkania odbywającego się w domu panny młodej w wigilię wesela / Name of the pre-nuptial gathering in the bride's house on the eve of a wedding (mapa 41f)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Tytuł

Nazwa spotkania odbywającego się w domu panny młodej w wigilię wesela / Name of the pre-nuptial gathering in the bride's house on the eve of a wedding (mapa 41f)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; wieczór panieński ; elementy obrzędu ; przestrzeń ; dom panny młodej ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje nazwa spotkania odbywającego się w domu panny młodej w wigilię wesela ; zawarto na niej następujące informacje: 55. Zapisać miejscową nazwę zwyczajowego wieczoru odprawianego w domu młodej („dziewiczy wieczór", „zlubiny", „wieńczyny" - lub inaczej), co te nazwy oznaczają? 1 – "drużyna", 2 – "drużbiny", 3 – "swaszczyny", 4 – "chorążka", 5 – "rózgowiny", 6 – "rózga", 7 – "huski", 8 – "korowaj", 9 – "schodzenie się na koronę", 10 – "kwietok/ ubieranie kąta", 11 – "opleszcziny", 12 – "pomoc dla młoduchy", 13 – "zaciągi", 14 – "poseroki", 15 – "zdawiny", 16 – "rozpleciny", 17 – "pustocha", 18 – "zdawiny", 19 – inne (por. mapy 41a, 41b, 41c, 41d, 41e), 20 – brak informacji, 21 – brak tradycji. 

Uwaga: 
punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski),
-na mapie załączonej do karty w pkt. 19 błędnie podano numery map, zamiast: <por. 16a, 16b, 16c, 16d, 16e> winno być: <por. 41a, 41b, 41c, 41d, 41e>.

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 1 : Od zalotów do ślubu cywilnego. Wrocław : Cieszyn 2004, s. 291 ; syg. <PAE/KOM/9/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0592_01>

Zasięg

ogólnopolski