Przejdź do treści

Zwyczaj wyplatania wianka / Garlands (mapa 43)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r. i innych źródeł]

Tytuł

Zwyczaj wyplatania wianka / Garlands (mapa 43)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r. i innych źródeł]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; wieczór panieński ; wieczór kawalerski ; elementy obrzędu ; akcesoria rytualne ; akcesoria roślinne ; wianek panny młodej

Opis

mapa ukazuje zwyczaj wyplatania wianka ; zawarto na niej następujące informacje: 56. Kto uczestniczy w takim wieczorze? (młody? starosta, rajek? ojciec, matka?). Jak taki wieczór odbywa się? Czy wymienione osoby pełnią jakieś funkcje obrzędowe? B. Wiją „wianki"? Co przy tym śpiewają? Zapisać dokładnie teksty pieśni. Zapisać tekst. Wianki wyplatano w domu: 1 – panny młodej podczas dziewiczego wieczoru, 2 – pana młodego podczas wieczoru kawalerskiego, 3 – brak informacji, 4 – brak tradycji.

Uwaga:
- wypełnienie znaku kropką oznacza, że zjawisko występowało w przeszłości,
-pierworys mapy na podstawie materiałów PAE i literatury wykonała A. Mączyńska (PAE, mapy 555 pt. Wieczór kawalerski, 556 pt. Zwyczaj robienia wianka i rózgi w domu panny młodej),
-dane z materiałów PAE zweryfikowała A. Drożdż,
-na mapie uwzględniono jedynie informacje pochodzące z literatury XIX-wiecznej (zaznaczone kolorem szarym),
punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Mączyńska, Anna ; Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 1 : Od zalotów do ślubu cywilnego. Wrocław : Cieszyn 2004, s. 325 ; syg. <PAE/KOM/9/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0594_01>

Zasięg

ogólnopolski