Przejdź do treści

Zwyczaj wykonywania rózgi weselnej / Wedding wand (mapa 45)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r. i innych źródeł]

Tytuł

Zwyczaj wykonywania rózgi weselnej / Wedding wand (mapa 45)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r. i innych źródeł]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; wieczór panieński ; wieczór kawalerski ; wicie rózgi weselnej ; elementy obrzędu ; akcesoria rytualne ; akcesoria roślinne ; rózga weselna

Opis

mapa ukazuje zwyczaj wykonywania rózgi weselnej ; zawarto na niej następujące informacje: 56. Kto uczestniczy w takim wieczorze? (młody?starosta, rajek? ojciec, matka?). Jak taki wieczór odbywa się? Czy wymienione osoby pełnią jakieś funkcje obrzędowe? C. Stroją rózgę weselną? Komu ją oddają. (Zapisać pieśni). Rózgę wykonywano w domu: 1 – panny młodej w czasie dziewiczego wieczoru, 2 – pana młodego w czasie wieczoru kawalerskiego, 3 – brak informacji, 4 – brak tradycji.

Uwaga:
- wypełnienie znaku kropką oznacza, że zjawisko występowało w przeszłości,
-pierworys mapy na podstawie materiałów PAE i literatury wykonała A. Mączyńska (PAE, mapy 555 pt. Wieczór kawalerski, 556 pt. Zwyczaj robienia wianka i rózgi w domu panny młodej),
-dane z materiałów PAE zweryfikowała A. Drożdż,
-na mapie uwzględniono jedynie informacje pochodzące z literatury XIX-wiecznej (zaznaczone kolorem szarym),
punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Mączyńska, Anna ; Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 1 : Od zalotów do ślubu cywilnego. Wrocław : Cieszyn 2004, s. 343 ; syg. <PAE/KOM/9/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0596_01>

Zasięg

ogólnopolski