Przejdź do treści

Nazwa spotkania odbywającego się w domu pana młodego w wigilię wesela / Name of the pre-nuptial bachelors' gathering in the groom's house on the eve of a wedding (mapa 46a)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Tytuł

Nazwa spotkania odbywającego się w domu pana młodego w wigilię wesela / Name of the pre-nuptial bachelors' gathering in the groom's house on the eve of a wedding (mapa 46a)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; wieczór kawalerski ; elementy obrzędu ; przestrzeń ; dom pana młodego ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje nazwy spotkania odbywającego się w domu pana młodego w wigilię wesela ; zawarto na niej następujące informacje: 65. Czy we wsi istniał lub istnieje zwyczaj odprawiania pożegnalnego kawalerskiego wieczoru? Jak go nazywają? („Kawalerską wódką"?), Inaczej? Gdzie się to przyjęcie odbywa: w domu młodego, w karczmie, klubie? 1 – "kawalerskie/ kawalerka", 2 – "kawalerski wieczór", 3 – "pożegnanie kawalera/ kawalerki/ kawalerstwa", 4 – "żegnanie kawalerskiego stanu", 5 – "zakończenie kawalerki", 6 – inne (por. mapy 46b i 46c), 7 – brak informacji, 8 – brak tradycji.

Uwaga: 
punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski),
- na mapie załączonej do karty w pkt. 6 błędnie podano numery map, zamiast: <por. mapy 17b i 17c> winno być: <por. mapy 46b i 46c>.

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 1 : Od zalotów do ślubu cywilnego. Wrocław : Cieszyn 2004, s. 358 ; syg. <PAE/KOM/9/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0597_01>

Zasięg

ogólnopolski