Przejdź do treści

Kojarzenie małżeństw z udziałem swata w ujęciu chronologicznym / Arranging marriages in the presence of a matchmaker, viewed chronologically (mapa 2)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Tytuł

Kojarzenie małżeństw z udziałem swata w ujęciu chronologicznym / Arranging marriages in the presence of a matchmaker, viewed chronologically (mapa 2)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; swaty ; elementy obrzędu ; role obrzędowe ; swat ; czas

Opis

mapa ukazuje zwyczaj kojarzenia małżeństw z udziałem swata w ujęciu chronologicznym ; zawarto na niej następujące informacje: 15. Czy współcześnie zdarza się, że za zgodą rodziców kawalera osoba trzecia „idzie w swaty" ? celem przedwstępnego omówienia sprawy zawarcia małżeństwa/.../Kiedy we wsi ten zwyczaj zaniki? Jak było dawniej? Jak nazywają ten zwyczaj i tę czynność? Zbadać czy we wsi żyją jeszcze osoby (mężczyzna?, kobieta?-wiek? zajmujące się swataniem? Jak ich nazywają? [...] Kojarzenie małżeństw z udziałem swata: 1 – zanikło w okresie międzywojennym, 2 – zanikło w okresie powojennym (pierwsze lata po drugiej wojnie światowej), 3 – zanikło w latach 60.-70. XX wieku, 4 – sporadycznie praktykowano w latach 70. XX wieku, 5 – brak tradycji, 6 – brak odpowiedzi lub odpowiedź mało precyzyjna.

Uwaga:
- mapę opracowano na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w latach 70. XX wieku przez Pracownię Polskiego Atlasu Etnograficznego,
- mapa dotyczy stanu zjawiska w XX wieku (od czasów przedwojennych do lat 70. XX wieku),
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 2 : Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw. Wrocław : Cieszyn 2007, wklejka na końcu : mapa 2 ; syg. <PAE/KOM/10/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2007

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0602_01>

Zasięg

ogólnopolski