Przejdź do treści

Rozproszone zasięgi występowania poszczególnych ról swata podczas kojarzenia małżeństw (lata 70. XX wieku) / Fragmented ranges of occurrence of matchmaker's particular functions while arranging marriages (the 1970s) (mapa 30)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Tytuł

Rozproszone zasięgi występowania poszczególnych ról swata podczas kojarzenia małżeństw (lata 70. XX wieku) / Fragmented ranges of occurrence of matchmaker's particular functions while arranging marriages (the 1970s) (mapa 30)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; swaty ; zaręczyny ; elementy obrzędu ; role obrzędowe ; swat

Opis

mapa ukazuje rozproszone zasięgi występowania poszczególnych ról swata podczas kojarzenia małżeństw ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – zasięg rozproszony występowania roli swata polegającej na informowaniu rodziców panny o planach małżeńskich, 2 – zasięg rozproszony występowania roli swata polegającej na symbolicznym rozpoczynaniu spotkania (np. wypowiadanie oracji), 3 – zasięg rozproszony występowania roli swata polegającej na przedstawianiu zalet kandydata, 4 – zasięg rozproszony występowania roli swata polegającej na uzyskiwaniu wstępnej zgody rodziców panny na małżeństwo, 5 – zasięg rozproszony występowania roli swata polegającej na uczestniczeniu w pertraktacjach majątkowych, 6 – zasięg rozproszony występowania roli swata polegającej na zawieraniu prawomocnej umowy pomiędzy stronami, 7 – zasięg rozproszony występowania roli swata polegającej na przewodniczeniu zaręczynom, 8 – zasięg rozproszony występowania roli swata polegającej na pełnieniu roli świadka i łagodzeniu sporów wynikłych z zerwania umowy majątkowej.

Uwaga:
- mapę opracowano na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w latach 70. XX wieku przez Pracownię Polskiego Atlasu Etnograficznego,
- mapa dotyczy stanu zjawiska w latach 70. XX wieku,
- przy opracowywaniu zasięgów pominięto informacje pochodzące ze wsi zamieszkanych przez ludność napływową. 

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 2 : Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw. Wrocław : Cieszyn 2007, wklejka na końcu : mapa 30 ; syg. <PAE/KOM/10/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2007

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0630_01>

Zasięg

ogólnopolski