Przejdź do treści

Pomoc w ozdabianiu sali weselnej, domu weselnego oraz zaprzęgów konnych / Help with decoration of the wedding room, wedding house and horse-drawn coaches (mapa 7)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2003]

Tytuł

Pomoc w ozdabianiu sali weselnej, domu weselnego oraz zaprzęgów konnych / Help with decoration of the wedding room, wedding house and horse-drawn coaches (mapa 7)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2003]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; elementy obrzędu ; przestrzeń ; dom weselny

Opis

mapa ukazuje zwyczaj pomagania w ozdabianiu sali weselnej, domu weselnego oraz zaprzęgów konnych ; zawarto na niej następujące informacje: 56. Kto uczestniczy w takim wieczorze? (młody? starosta, rajek? ojciec, matka?). Jak taki wieczór odbywa się? Czy wymienione osoby pełnią jakieś funkcje obrzędowe? A. Czy uczestnicy zdobią izbę weselną? 1 – wykonywanie ozdób (wieńce, korony), 2 – przygotowywanie i ozdabianie sali weselnej / domu weselnego, 3 – przygotowywanie specjalnego miejsca do zabawy, 4 – ozdabianie zaprzęgów końskich, 5 – informacje pochodzą z literatury XIX-wiecznej oraz monografii F. Olesiejuka, 6 – zwyczaj praktykowany był w przeszłości, 7 – informacje uzyskane z wypowiedzi osób przesiedlonych i osadników, 8 - brak informacji, 9 – brak tradycji. 

Uwaga:
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 3 : Współdziałanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu weselnego (druga połowa XIX wieku i XX wieku). Wrocław : Cieszyn 2009, wklejka na końcu : mapa 7 ; syg. <PAE/KOM/11/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2009

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0637_01>

Zasięg

ogólnopolski