Przejdź do treści

Przygotowywanie rózgi weselnej / Preparation of the wedding birch (mapa 8)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2003]

Tytuł

Przygotowywanie rózgi weselnej / Preparation of the wedding birch (mapa 8)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2003]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; wieczór panieński ; wieczór kawalerski ; wicie rózgi weselnej ; elementy obrzędu ; akcesoria rytualne ; akcesoria roślinne ; rózga weselna

Opis

mapa ukazuje zwyczaj przygotowywania rózgi weselnej ; zawarto na niej następujące informacje: 56. Kto uczestniczy w takim wieczorze? (miody? starosta, rajek? ojciec, matka?). Jak taki wieczór odbywa się? Czy wymienione osoby pełnią jakieś funkcje obrzędowe? C. Stroją rózgę weselną? Komu ją oddają. (Zapisać pieśni). 1 – zwyczaj istnieje, 2 – informacje pochodzą z literatury XIX-wiecznej oraz monografii F. Olesiejuka, 3 – zwyczaj praktykowany był w przeszłości, 4 – informacje uzyskane z wypowiedzi osób przesiedlonych i osadników, 5 – brak tradycji, 6 – brak informacji. 

Uwaga:
- pierworys mapy na podstawie materiałów PAE i literatury wykonała A. Mączyńska (PAE, mapy: 555: Wieczór kawalerski, 556: Zwyczaj robienia wianka i rózgi w domu panny młodej),
- dane z materiałów PAE zweryfikowała A. Drożdż,
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Mączyńska, Anna ; Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 3 : Współdziałanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu weselnego (druga połowa XIX wieku i XX wieku). Wrocław : Cieszyn 2009, wklejka na końcu : mapa 8 ; syg. <PAE/KOM/11/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2009

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0638_01>

Zasięg

ogólnopolski