Przejdź do treści

Osoby przygotowujące pannę młodą do ślubu (2) / Persons preparing the bride for a wedding (2) (mapa 11)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2003]

Tytuł

Osoby przygotowujące pannę młodą do ślubu (2) / Persons preparing the bride for a wedding (2) (mapa 11)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2003]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; elementy obrzędu ; uczestnicy ; kobiety ; panny ; mężatki ; role obrzędowe ; panna młoda ; druhna ; starościna ; strój weselny ; strój panny młodej

Opis

mapa ukazuje osoby przygotowujące pannę młodą do ślubu ; zawarto na niej następujące informacje: 77. Ubieranie panny młodej: a. Kto ubiera (ubierał) do ślubu młodą? Matka, drużki, starościna, inne osoby? Kto przy ubieraniu jej był obecny? b. Gdzie ją ubierano? Dawniej, obecnie, w komorze, u sąsiadów, w innym pomieszczeniu? Wymienić, w którym. Pannę młodą ubierały: 1 – panny (druhny), 2 – panny (druhny) i kobiety zamężne (starsze druhny, starościny, swaszki), 3 – kobiety zamężne (starsze druhny, starościny, swaszki), 4 – zwyczaj praktykowany był w przeszłości, 5 – informacje uzyskane z wypowiedzi osób przesiedlonych i osadników, 6 – brak tradycji [oznacza, iż panna młoda ubierała się w domu rodzinnym], 7 – brak informacji. 

Uwaga:
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 3 : Współdziałanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu weselnego (druga połowa XIX wieku i XX wieku). Wrocław : Cieszyn 2009, wklejka na końcu : mapa 11 ; syg. <PAE/KOM/11/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2009

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0641_01>

Zasięg

ogólnopolski