Przejdź do treści

Wstępowanie uczestników wesela do karczmy po ślubie kościelnym / Going to the tawern after the church ceremony (mapa 12)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2003]

Tytuł

Wstępowanie uczestników wesela do karczmy po ślubie kościelnym / Going to the tawern after the church ceremony (mapa 12)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2003]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; powrót z kościoła ; elementy obrzędu ; uczestnicy ; goście weselni ; przestrzeń ; karczma

Opis

mapa ukazuje zwyczaj wstępowanie uczestników wesela do karczmy po ślubie kościelnym ; zawarto na niej następujące informacje: 110. Czy młodzi z drużyną wstępowali względnie wstępują do karczmy? Jak było dawniej? Jak obecnie? Jakie motywy powodowały zwyczaj wstępowania do karczmy? (Ważne!). Po ślubie kościelnym: 1 – wstępowano do karczmy, 2 – zatrzymywano się w innym miejscu, 3 – informacje pochodzą z literatury XIX-wiecznej oraz monografii F. Olesiejuka, 4 – zwyczaj praktykowany był w przeszłości, 5 – brak informacji, 6 – brak tradycji. 

Uwaga:
- w niektórych punktach badawczych zanotowano występowanie w przeszłości zwyczaju zatrzymywania się w pobliskiej karczmie po ślubie kościelnym. Poczęstunek zazwyczaj przynosiły ze sobą kobiety uczestniczące w weselu. Najczęściej przystanek w karczmie miał na celu pozostawienie więcej wolnego czasu organizatorom wesela na to, by mogli przygotować potrawy na ucztę weselną,
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 3 : Współdziałanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu weselnego (druga połowa XIX wieku i XX wieku). Wrocław : Cieszyn 2009, wklejka na końcu : mapa 12 ; syg. <PAE/KOM/11/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2009

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0642_01>

Zasięg

ogólnopolski