Przejdź do treści

Pomoc przy roznoszeniu potraw w czasie uczty weselnej / Help with serving dishes during the wedding reception (mapa 13)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2003]

Tytuł

Pomoc przy roznoszeniu potraw w czasie uczty weselnej / Help with serving dishes during the wedding reception (mapa 13)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2003]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; uczta weselna ; potrawa

Opis

mapa ukazuje pomoc przy roznoszeniu potraw w czasie uczty weselnej ; zawarto na niej następujące informacje: 125. Kto podaje potrawy do stołu: matka młodej? Ojciec? Marszałek, starosta, starościna, wynajęta kucharka, drużki lub inne osoby? Jak było dawniej? Podczas uczty weselnej pomagano w roznoszeniu: 1 – potraw, 2 – alkoholi, 3 – zwyczaj praktykowany był w przeszłości, 4 – informacje uzyskane z wypowiedzi osób przesiedlonych i osadników, 5 – brak informacji, 6 – brak tradycji [oznacza, iż do stołu podają wynajęte osoby].

Uwaga:
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 3 : Współdziałanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu weselnego (druga połowa XIX wieku i XX wieku). Wrocław : Cieszyn 2009, wklejka na końcu : mapa 13 ; syg. <PAE/KOM/11/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2009

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0643_01>

Zasięg

ogólnopolski