Przejdź do treści

Osoby zajmujące się roznoszeniem potraw w czasie uczty weselnej / Persons responsible for the serving of dishes during the wedding reception (mapa 14)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2003]

Tytuł

Osoby zajmujące się roznoszeniem potraw w czasie uczty weselnej / Persons responsible for the serving of dishes during the wedding reception (mapa 14)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2003]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; uczta weselna ; potrawa ; elementy obrzędu ; uczestnicy ; kobiety ; mężczyźni

Opis

mapa ukazuje osoby zajmujące się roznoszeniem potraw w czasie uczty weselnej ; zawarto na niej następujące informacje: 125. Kto podaje potrawy do stołu: matka młodej? Ojciec? Marszałek, starosta, starościna, wynajęta kucharka, drużki lub inne osoby? Jak było dawniej? Potrawy: 1 – roznosiły kobiety, 2 – roznosili mężczyźni, 3 – informacje pochodzą z literatury XIX-wiecznej oraz monografii F. Olesiejuka, 4 – zwyczaj praktykowany był w przeszłości, 5 – informacje uzyskane z wypowiedzi osób przesiedlonych i osadników, 6 – brak informacji, 7 – brak tradycji [oznacza, iż do stołu podają wynajęte osoby].

Uwaga:
- na mapie załączonej do karty znaki są umieszczone na liniach poziomych, powinny być tuż powyżej poziomej linii, na której znak jest umieszczony,
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 3 : Współdziałanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu weselnego (druga połowa XIX wieku i XX wieku). Wrocław : Cieszyn 2009, wklejka na końcu : mapa 14 ; syg. <PAE/KOM/11/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2009

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0644_01>

Zasięg

ogólnopolski