Przejdź do treści

Wypożyczanie izby na potrzeby wesela / Making a room available for the purposes of the wedding (mapa 15)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-2003]

Tytuł

Wypożyczanie izby na potrzeby wesela / Making a room available for the purposes of the wedding (mapa 15)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-2003]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy rodzinne; obrzędy weselne ; uczta weselna ; elementy obrzędu ; przestrzeń ; użyczanie izby ; uczestnicy ; sąsiedzi

Opis

mapa ukazuje zwyczaj wypożyczania izby na potrzeby wesela; zawarto na niej najstępujące informacje: Współdziałanie społeczne w obrzędzie weselnym: 123. Która z form współdziałania występuje we wsi? [...]. Przyjmowanie na nocleg gości weselnych [...]. Czy znane są wypadki, że wesele - nie licząc poprawin odbywało się w dwu domach? Sprawa wymagałaby dokładnych badań, gdyż dotychczasowe materiały są niejasne i niepewne1 – sąsiedzi udostępniali pomieszczenia na potrzeby wesela, 2 – organizowanie poczęstunków w czasie wesela w domach kolejnych „urzędników” weselnych, 3 – zwyczaj praktykowany był w przeszłości, 4 – informacje uzyskane z wypowiedzi osób przesiedlonych i osadników, 5 – brak informacji, 6 – brak tradycji. 

Uwaga:
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 3 : Współdziałanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu weselnego (druga połowa XIX wieku i XX wieku). Wrocław : Cieszyn 2009, wklejka na końcu : mapa 15 ; syg. <PAE/KOM/11/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2009

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0645_01>

Zasięg

ogólnopolski