Przejdź do treści

Udzielanie noclegu gościom weselnym / Putting the guests up for the night (mapa 16)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-2003]

Tytuł

Udzielanie noclegu gościom weselnym / Putting the guests up for the night (mapa 16)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-2003]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; elementy obrzędu ; uczestnicy ; sąsiedzi ; krewni ; goście weselni ; uczta ; poczęstunek ; udzielanie noclegu

Opis

mapa ukazuje zwyczaj udzielania noclegu gościom weselnym ; zawarto na niej następujące informacje: Współdziałanie społeczne w obrzę­dzie weselnym: Która z form współdziałania występuje we wsi? [...]. Przyjmowanie na nocleg gości weselnych. 123. Czy znane są wypadki, że wesele - nie licząc 'poprawin' odbywało się w dwu domach? Sprawa wymagałaby dokładnych badań, gdyż dotychczasowe materiały są niejasne i niepewne. 1 – sąsiedzi i krewni udzielali noclegu gościom, 2 – gospodarze częstowali nocujących u nich gości śniadaniem, 3 – zwyczaj praktykowany był w przeszłości, 4 – informacje uzyskane z wypowiedzi osób przesiedlonych i osadników, 5 – brak informacji, 6 – brak tradycji. 

Uwaga:
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 3 : Współdziałanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu weselnego (druga połowa XIX wieku i XX wieku). Wrocław : Cieszyn 2009, wklejka na końcu : mapa 16 ; syg. <PAE/KOM/11/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2009

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0646_01>

Zasięg

ogólnopolski