Przejdź do treści

Zbieranie pieniędzy dla panny młodej podczas oczepin / Collection of money for the bride during the ceremonial putting on of the bridal cap (mapa 17)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2003]

Tytuł

Zbieranie pieniędzy dla panny młodej podczas oczepin / Collection of money for the bride during the ceremonial putting on of the bridal cap (mapa 17)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2003]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; oczepiny ; elementy obrzędu ; akcesoria rytualne ; dar ; dary weselne ; dar dla panny młodej

Opis

mapa ukazuje zwyczaj zbierania pieniędzy dla panny młodej podczas oczepin ; zawarto na niej następujące informacje: 181. Wianowanie. Zbadać, czy w obrzędzie weselnym istnieje zwyczaj składania młodej parze darów czyli „wianowanie"?: A. Czy wiąże się je lub wiązało z oczepinami? Tj. Następowało w czasie oczepin lub zaraz po nich ?[...] C. Kto kierował tym zwyczajem (starosta, starościna ? rajek, swaszka lub inna osoba) określić ją. D. Jak przebiega ten zwyczaj? E. Kto i jakie dary składa „na czepiec": pieniądze, płótno, naczynia, inne przedmioty? F. Czy w tym czasie śpiewają pieśń o chmielu? Zapisać tekst. 182. Taniec młodej i jego związek z wianowaniem. Należy zbadać, czy istnieje związek lub czy istniał zwyczaj wg którego młoda winna tańczyć z weselnikami?: A. Wpierw z młodymi mężczyznami, na pożegnanie ze stanem panieńskim? B. Z żonatymi mężczyznami - na wejście do społeczności mężatek? C. Inne obowiązujące formy tańca na przykład ze swachą? D. Z kim takim taniec młoda rozpoczynała ? Z kim kończyła ? E. Jak taniec ten nazywają ? Zapisać w cudzysłowie! F. Czy partnerzy tańca młodej rzucali pieniądze na talerz jako zapłatę, czy też rzucają je muzykantom do basa?[...]Zwyczaj zbierania: 1 – pieniędzy do wcześniej przygotowanych do tego celu naczyń, powiązane z opłatą za taniec z młodą, 2 – do bucika panny młodej, licytacja bucika, 3 – przekazywanie darów (brak określonego tradycją przebiegu), 4 – darów do wcześniej przygotowanych do tego celu naczyń, 5 – informacje pochodzą z literatury XIX-wiecznej oraz monografii F. Olesiejuka, 6– zwyczaj praktykowany był w przeszłości, 7 – informacje uzyskane z wypowiedzi osób przesiedlonych i osadników, 8 – brak informacji, 9 – brak tradycji.

Uwagi:
-na mapie zamieszczono parę znaków na Kresach Wschodnich pochodzących z zapisów O. Kolberga,
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 3 : Współdziałanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu weselnego (druga połowa XIX wieku i XX wieku). Wrocław : Cieszyn 2009, wklejka na końcu : mapa 17 ; syg. <PAE/KOM/11/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2009

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0647_01>

Zasięg

ogólnopolski