Przejdź do treści

Inne zakazy związane z ciężarną / Other bans associated with the pregnant woman (mapa 15)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1976]

Tytuł

Inne zakazy związane z ciężarną / Other bans associated with the pregnant woman (mapa 15)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1976]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; zakazy i nakazy okresu ciąży i połogu ; obrzędy narodzinowe ; patrzenie ; dojenie ; kradzież ; noszenie ; zabijanie ; przekraczanie ; kiszenie kapusty

Opis

mapa ukazuje inne zakazy związane z ciężarną ; zawarto na niej następujące informacje: Kobieta ciężarna nie mogła: 1 – patrzeć przez dziurkę od klucza, 2 – patrzeć przez szparę, 3 – doić krów, pożyczać mleka ani naczyń na mleko (krowa je straci lub stanie się ono niesmaczne), 4 – niczego kraść z ogródka sąsiada (np. owoców czy pietruszki) [dziecko zostanie złodziejem], 5 – nosić jajek, jabłek, zimniaków czy innych okrągłych produktów spożywczych w fartuchu [dziecko będzie miało na ciele wrzody lub wysypkę], 6 – zabijać czy patrzeć na zabijanie zwierząt [dziecko będzie ułomne], 7 – inne, rzadsze odpowiedzi [1 – przechodzić na zagonie przez ogórki z długimi pędami (dziecko urodzi się owinięte w pępowinę), 2 – kisić kapusty, robić przetworów (ulegną zepsuciu)], 8 – brak odpowiedzi.

Uwaga:
- mapę opracowano na podstawie badań terenowych prowadzonych w latach 70. XX wieku przez Pracownię Polskiego Atlasu Etnograficznego (odpowiedzi spontaniczne),
- na mapie zaznaczono również dane dodatkowe pochodzące z mapy pt. Zakazy związane z wykonywaniem innych czynności przez kobietę ciężarną (oprac. A. Pieńczak), źródło: A. Pieńczak: Rola i znaczenie pożywienia w życiu kobiety ciężarnej (na podstawie badań Polskiego Atlasu Etnograficznego). W: Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze. „Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis”, t. 2. red. R. Stolična, A. Drożdż, Cieszyn-Katowice-Brono 2010, s. 225,
- mapa dotyczy stanu zjawiska w latach 70. XX wieku,
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych rejonów Polski), 
- na mapie obok głównych rzek zaznaczono również większe miasta – małymi pustymi kółkami,
- po wnikliwej weryfikacji sygnatur miejscowości w 2016 roku okazało się, że niektóre z nich powinny znajdować się  w innych (z reguły pobliskich) polach:

 • Krzycko Wielkie - jest "12.24.IV" ma być "12.23.XVI",
 • Nowa Wieś - jest "13.19.IX" ma być "12.19.XII)",
 • Wrzosy - jest "13.26.XIII" ma być "13.27.I",
 • Laskowo - jest "15.15.IV" ma być "16.15.I",
 • Bukowice - jest "15.26.XVI" ma być "15.27.IV",
 • Pniewo (gm. Chodecz) - jest "22.22.V" ma być "21.22.VIII",
 • Młynarska Wola - jest "24.12.IV" ma być "24.11.XIV",
 • Murzasichle - jest "24.38.XVI" ma być "25.38.XIII",
 • Radzice Duże - jest "26.26.XIV" ma być "26.27.II",
 • Mchowo - jest "27.18.IV" ma być  "28.18.I)",
 • Snopki - jest "30.14.XVI" ma być "31.14.XIII",
 • Kalwaria Pacławska - jest "34.37.III" ma być "34.36.XV".

Twórca

Podżorski, Kamil

Źródło

Kamil Podżorski : Zakazy i nakazy obowiązujące kobietę ciężarną. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe. Red. Zygmunt Kłodnicki, Agnieszka Pieńczak. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 9, cz. 2 : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem. Wrocław : Cieszyn 2013, s. 63 ; syg. <PAE/KOM/13/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2013

Współtwórca

Pieńczak, Agnieszka. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0747_01>

Zasięg

ogólnopolski