Przejdź do treści

Zanikanie młócenia zbóż cepami / Decline of the custom of threshing corn with flails (mapa 31, karta XIII)

[stan na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 oraz innych źródeł z lat 1877-1960]

Tytuł

Zanikanie młócenia zbóż cepami / Decline of the custom of threshing corn with flails (mapa 31, karta XIII)

[stan na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 oraz innych źródeł z lat 1877-1960]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do młócenia i czyszczenia ziarna ; cep

Opis

mapa ukazuje zanikanie młócenia zbóż cepami ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – miejscowości stałej sieci PAE, z których pochodzą dane. Nasilenie młócenia zbóż cepami w 1953 r., 2 - co najmniej 50%, 3 - poniżej 50%, 4 - poniżej 5% (sporadyczne przypadki)

Twórca

Gajek, Józef ; Staszczakówna, Zofia

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0048_01>

Zasięg

ogólnopolski