Przejdź do treści

Rozmieszczenie nazw miejsca do młócenia / Distribution of the names denoting threshing places (mapa 32, karta XIII)

[stan na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 oraz innych źródeł z lat 1877-1960]

Tytuł

Rozmieszczenie nazw miejsca do młócenia / Distribution of the names denoting threshing places (mapa 32, karta XIII)

[stan na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 oraz innych źródeł z lat 1877-1960]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; młócenie i czyszczenie ; młócenie ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje rozmieszczenie nazw miejsca do młócenia ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – "klepisko", 2 - "boisko", "bojowisko", "bojowica", 3 - "gumno", 4 - "tok", 5 - nie uwzględniono nazw sprzed II wojny światowej

Twórca

Gajek, Józef ; Staszczakówna, Zofia

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0049_01>

Zasięg

ogólnopolski