Przejdź do treści

Upowszechnienie się i zanikanie młocarń kieratowych / Popularization and decline of horse-drawn threshers (mapa 33, karta XIII)

[stan na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 oraz innych źródeł z lat 1877-1960]

Tytuł

Upowszechnienie się i zanikanie młocarń kieratowych / Popularization and decline of horse-drawn threshers (mapa 33, karta XIII)

[stan na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 oraz innych źródeł z lat 1877-1960]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; młócenie i czyszczenie ; młócenie ; młócenie młocarnią ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do młócenia i czyszczenia ziarna ; młocarnia ; młocarnia kieratowa

Opis

mapa ukazuje upowszechnienie się i zanikanie młocarń kieratowych ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – miejscowości stałej sieci PAE, z których pochodzą dane, 2 - młocarnie z kieratem pojawiły się najwcześniej, w II połowie XIX w. i wcześnie zaczęły zanikać, 3 - wschodnia granica obszaru, na którym młocarnie kieratowe wyszły z użycia przed II wojną światową, 4 - obszar, na którym młocarnie kieratowe upowszechniły się przed I wojną światową, 5 - obszar, na którym młocarnie kieratowe upowszechniły się między I a II wojną światową

* Młocarnie z kieratem wynaleziono w 1785 r., w Niemczech zaczęły się upowszechniać w 1831 r.

Twórca

Gajek, Józef ; Staszczakówna, Zofia

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0050_01>

Zasięg

ogólnopolski