Przejdź do treści

Pojawienie się i rozpowszechnienie młocarń o napędzie motorowym / Appearance and spreading of threshers with motormotive force (mapa 34, karta XIII)

[stan na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 oraz innych źródeł z lat 1877-1960]

Tytuł

Pojawienie się i rozpowszechnienie młocarń o napędzie motorowym / Appearance and spreading of threshers with motormotive force (mapa 34, karta XIII)

[stan na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 oraz innych źródeł z lat 1877-1960]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; młócenie i czyszczenie ; młócenie ; młócenie młocarnią ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do młócenia i czyszczenia ziarna ; młocarnia ; młocarnia motorowa

Opis

mapa ukazuje pojawienie się i rozpowszechnienie młocarń o napędzie motorowym ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – miejscowości stałej sieci PAE, z których pochodzą dane, 2 - młocarnie (o napędzie motorowym pojawiły się przed II wojną światową) w latach 1910-1939, 3 - pojawiły się w latach 1939-1953, 4 - obszar, na którym w badanych wsiach (1953 r.) młocarnie o napędzie motorowym nie istniały, we wsiach okolicznych występowały wyjątkowo, 5 - wschodnia granica zaniku młocarń kieratowych w okresie przez I wojną światową

*Młocarnie z kieratem wynaleziono w 1785 r., w Niemczech zaczęły się upowszechniać w 1831 r.

Twórca

Gajek, Józef ; Staszczakówna, Zofia

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0051_01>

Zasięg

ogólnopolski