Przejdź do treści

Podstawowe sposoby suszenia zbóż na polu w okresie żniw / Basic means of drying crops in the firld during harvest (mapa 35, karta XIV)

[stan na podstawie badań PAE z 1955 r. oraz danych z literatury z 1932 r.]

Tytuł

Podstawowe sposoby suszenia zbóż na polu w okresie żniw / Basic means of drying crops in the firld during harvest (mapa 35, karta XIV)

[stan na podstawie badań PAE z 1955 r. oraz danych z literatury z 1932 r.]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; rośliny uprawne ; zboża ; sprzęt plonów ; sprzęt zbóż ; przechowywanie plonów tymczasowe ; snop ; kopica ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje podstawowe sposoby suszenia zbóż na polu w okresie żniw ; zawarto na niej następujące informacje: A. Przesuszanie snopów w kopicach. I. Kopice ze snopami ułożonymi poziomo. a) występowały w czasie badań (1955 r.), b) istniały w przeszłości, zarzucono je. 1 - krzyżowe (tzw. mendle, półkopki, kopy, krzyżaki). II. Kopice ze snopami ustawionymi pionowo. 2 - dookolne (tzw. kopki, kupki, mendle, dwunastaki, dziesiątki, piątki, sztygi, baby, panny, lalki, kozły, słoniki, podstawki), 3 - rzędowe (tzw. kopki, kupki, sztygi, rzędy, mendle, dziesiątki, szesnastki, krokwy, kozły, haki). B. Przesuszanie snopów zboża przy pomocy różnych konstrukcji drewnianych. 4 - na ostrwiach, 5 - na kołkach, 6 - na przepłotach, C. Reliktowe przesuszanie zboża bez wiązania w snopy. 7 - przesuszanie "na garściach" czyli w pokosach

*Uwaga:
Mapę opracowano w oparciu o materiały z badań terenowych PAE. Materiały z 26 wsi (stałych punktów sieci PAE Ziemie Zachodnie) opracowano wg Atlas der deutschen Volkskunde, 1939.

Twórca

Pawłowska, Jadwiga

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0052_01>

Zasięg

ogólnopolski