Przejdź do treści

Odmiany kopic krzyżowych / Variants of cross-lined shocks (mapa 36, karta XV)

[stan na podstawie badań PAE z 1955 r. oraz danych z literatury z 1932 r.]

Tytuł

Odmiany kopic krzyżowych / Variants of cross-lined shocks (mapa 36, karta XV)

[stan na podstawie badań PAE z 1955 r. oraz danych z literatury z 1932 r.]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; rośliny uprawne ; zboża ; sprzęt plonów ; sprzęt zbóż ; przechowywanie plonów tymczasowe ; snop ; kopica ; kopica krzyżowa

Opis

mapa ukazuje rozmieszczenie odmian kopic krzyżowych ; zawarto na niej następujące informacje: Kopice krzyżowe. I - stwierdzono istnienie kopic krzyżowych w 1955 r. II. istniały dawniej, ale zanikły. 1 - czteroramienne, 2 - trójramienne, 3 - pięcioramienne, 4 - od 6 do 8 ramion, 5 - zwarty zasięg jak 2, 6 - zwarty zasięg jak 3 i 4, 7 - zwarty zasięg kopic krzyżowych po II wojnie światowej, 8 - najdalszy zasięg północno-zachodni kopic krzyżowych przed II wojną światową, 9 - nie stwierdzono istnienia kopic krzyżowych

Twórca

Grocholski, Jerzy

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0053_01>

Zasięg

ogólnopolski