Przejdź do treści

Odmiany kopic rzędowych / Variants of shocks lined in files (mapa 37, karta XV)

[stan na podstawie badań PAE z 1955 r. oraz danych z literatury z 1932 r.]

Tytuł

Odmiany kopic rzędowych / Variants of shocks lined in files (mapa 37, karta XV)

[stan na podstawie badań PAE z 1955 r. oraz danych z literatury z 1932 r.]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; rośliny uprawne ; zboża ; sprzęt zbóż ; przechowywanie plonów tymczasowe ; snop ; kopica ; kopica rzędowa

Opis

mapa ukazuje rozmieszczenie odmian kopic rzędowych ; zawarto na niej następujące informacje: I - stwierdzono istnienie kopic rzędowych w 1955 r., II - istniały dawniej, ale zanikły. Kopice: 1 - dwurzędowe, 2 - trójrzędowe, 3 - czterorzędowe, 4 - snopy w jednym rzędzie, 5 - zwarty zasięg jak 2, 6 - zwarty zasięg jak 4, 7 - zwarty zasięg kopic rzędowych przed I wojną światową, 8 - zwarte zasięgi kopic rzędowych po II wojnie światowej, 9 - nie stwierdzono istnienia kopic rzędowych

Twórca

Grocholski, Jerzy

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0054_01>

Zasięg

ogólnopolski