Przejdź do treści

Występowanie i zanik kopic krzyżowych / Apperance and decline of cross-lined shocks (mapa 38, karta XV)

[stan na podstawie badań PAE z 1955 r. oraz danych z literatury z 1932 r.]

Tytuł

Występowanie i zanik kopic krzyżowych / Apperance and decline of cross-lined shocks (mapa 38, karta XV)

[stan na podstawie badań PAE z 1955 r. oraz danych z literatury z 1932 r.]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; rośliny uprawne ; zboża ; sprzęt zbóż ; przechowywanie plonów tymczasowe ; snop ; kopica ; kopica krzyżowa

Opis

mapa ukazuje występowanie i zanik kopic krzyżowych ; zawarto na niej następujące informacje: Stwierdzono występowanie kopic krzyżowych. 1 - w czasie badań w 1955 r., 2 - do II wojny światowej, 3 - do I wojny światowej, 4 - do końca XIX w., 5 - nie stwierdzono istnienia kopic krzyżowych, 6 - obszar zachowania się kopic krzyżowych w 1955 r.

Twórca

Pawłowska, Jadwiga

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0055_01>

Zasięg

ogólnopolski