Przejdź do treści

Rozpowszechnianie się kopic dookolnych / Spreading of shocks lined in a circular order (mapa 39, karta XV)

[stan na podstawie badań PAE z 1955 r. oraz danych z literatury z 1932 r.]

Tytuł

Rozpowszechnianie się kopic dookolnych / Spreading of shocks lined in a circular order (mapa 39, karta XV)

[stan na podstawie badań PAE z 1955 r. oraz danych z literatury z 1932 r.]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; rośliny uprawne ; zboża ; sprzęt zbóż ; przechowywanie plonów tymczasowe ; snop ; kopica ; kopica dookolna

Opis

mapa ukazuje rozpowszechnianie się kopic dookolnych ; zawarto na niej następujące informacje: Kopice dookolne pojawiły się. 1 - po II wojnie światowej i istniały w czasie badań (1955 r.), 2 - przed II wojna światową, 3 - przed I wojną światową, 4 - pod koniec XIX w., 5 - nie stwierdzono występowania kopic dookolnych w czasie badań 1955 r., 7 - obszary, do których nie dotarły, względnie nie przyjęły się kopice dookolne

Uwaga:
W legendzie mapy brak punktu 6.

Twórca

Pawłowska, Jadwiga

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0056_01>

Zasięg

ogólnopolski