Przejdź do treści

Różne pomieszczenia do przechowywania ziarna w gospodarstwach chłopskich / Various accomodations for the storage ot grain in peasant farms (mapa 40, karta XVI)

[stan na podstawie badań PAE z lat 1955-1959 oraz innych źródeł z lat 1920-1960]

Tytuł

Różne pomieszczenia do przechowywania ziarna w gospodarstwach chłopskich / Various accomodations for the storage ot grain in peasant farms (mapa 40, karta XVI)

[stan na podstawie badań PAE z lat 1955-1959 oraz innych źródeł z lat 1920-1960]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek gospodarczy ; stodoła ; spichrz ; elementy budynku ; wnętrze ; komora ; strych ; budynek mieszkalny ; dom ; ziarno

Opis

mapa ukazuje różne pomieszczenia do przechowywania ziarna w gospodarstwach chłopskich ; zawarto na niej następujące informacje: Wymłócone ziarno przechowują. 1 - w spichrzach, osobnych niewielkich budynkach, 2 - w komorach, tj. we wnętrzach w obrębie chałup, chlewów, 3 - w izbach zamienionych na komory, 4 - w sąsiekach w obrębie stodoły lub w pomieszczeniach przybudowanych do stodół, 5 - na strychach chałup lub innych budynków

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0057_01>

Zasięg

ogólnopolski