Przejdź do treści

Kwestionariusz PAE/K7/14.19.X/01 - Dąbrówka Leśna (ok. Obornik)

Tytuł

Kwestionariusz PAE/K7/14.19.X/01 - Dąbrówka Leśna (ok. Obornik)

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; zakazy i nakazy okresu ciąży i połogu ; obrzędy narodzinowe ; kuwada ; czynności ułatwiające poród ; pierwsza kąpiel ; wylewanie wody ; zakopywanie pępowiny i łożyska ; przyjęcie dziecka do grona domowników ; rytuały okresu połogu ; dar ; dar dla położnicy ; dar dla noworodka ; dar dla babki ; odwiedzanie położnicy ; ograniczenia dotyczące kontaktów z położnicą ; ograniczenia dotyczące kontaktów z dzieckiem ; ograniczenia dotyczące położnicy ; role obrzędowe ; babka ; rodzice chrzestni ; ubranko do chrztu ; chrzest ; powrót do domu ; uczta chrzcinowa ; poprawiny po chrzcie ; wywód ; rytuały okresu dzieciństwa ; roczek ; strój ; pierwsze ubranko ; postrzyżyny ; imieniny ; urodziny ; kultura duchowa ; demonologia ; wygląd demonów ; przestrzeń ; zajęcia demonów ; napastowanie ; napastowanie ludzi ; porwanie ; podmiana dzieci ; porywanie dzieci ; straszenie ; obrona przed demonem ; magia ; techniki magii ; czary ; rozpoznawanie czaru ; usuwanie czaru ; nazwy gwarowe ; Dąbrówka Leśna (ok. Obornik) ; 1974 ; woj. wielkopolskie

Opis

kwestionariusz PAE dotyczy wybranych elementów związanych z obrzędowością narodzinową:
I. zakazy i nakazy izolacyjne obowiązujące matkę w czasie ciąży, II. zakazy i nakazy obowiązujące inne osoby stykające się z ciężarną, III. zakazy i nakazy izolacyjne w okresie rozwiązania i po rozwiązaniu, IV. czynności magiczne w czasie rozwiązania, V. prognozy i wróżby w okresie ciąży co do płci mającego się narodzić dziecka, VI. położna, akuszerka „babka”, „babiąca”,
VII. urodzinowe zwyczaje przejściowe, ochrona dziecka przed siłami szkodzącymi, VIII. odwiedzanie i obdarowywanie położnicy po połogu, IX. zwyczaje związane z chrztem, X. kum, kuma, kumostwo, kumowie w ludowych zwyczajach urodzinowych, XI. przeżytki dawnych obrzędów recepcyjnych do rodu, XII. przeżytkowe wierzenia i motywy folklorystyczne o pochodzeniu dziecka, XIII. wątek opowiadań porywania dziecka przez demony, XIV. demony i straszydła, którymi straszono dzieci, XV. zwyczaje i wierzenie związane z obcinaniem dzieciom włosów, przeżytki postrzyżyn, XVI. niektóre zwyczaje i wierzenia związane z wychowaniem.

Twórca

Zielnica, Krzysztof

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Prawa

utwór nie jest chroniony prawem autorskim

Powiązanie

kolekcja kwestionariuszy Polskiego Atlasu Etnograficznego nr 7 z lat 1969-1976 pt. Wybrane zagadnienia z kultury społecznej i duchowej. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe, syg. K7 (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

maszynopis ; rękopis

Identyfikator

syg. <PAE_K7_14.19.X_01>

Zasięg

Dąbrówka Leśna (ok. Obornik) (sygnatura PAE: 14.19.X)

Mapy